Katedra Nanotechnologii


Zakład Elektroniki Fizycznej istnieje od września 2000 roku. Został utworzony w związku z uruchomieniem kierunku Fizyka Techniczna w Instytucie Fizyki. Pośród głównych zadań Zakładu było unowocześnienie Pracowni Elektroniki oraz uruchomienie nowych Pracowni studenckich, w tym Odnawialnych Źródeł Energii.
W aspekcie naukowym Zakład tradycyjnie prowadzi szeroki program naukowy w zakresie magneto transportu elektronowego w strukturach niskowymiarowych, rozpoczęty w 1995 roku. Od 1995 roku uruchomione zostało Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych.
W Zakładzie pracuje w danej chwili 10 pracowników, w tym 8 naukowo-dydaktycznych, jeden pracownik inżynieryjno-techniczny i jeden doktorant. Zakład realizuje Projekt kluczowy (strategiczny) z PO Infrastruktura i Środowisko „Kompleks dydaktyczno-naukowy Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” – inwestycja o wielkości 18 mln EUR, która ma być zakończona w 2012 roku. Obecnie pracownicy Zakładu wykonują jeden grant badawczy „Magneto-spektroskopia podwójnych studni kwantowych”, otwarte są dwa przewody doktorskie (dla mgr M. Marchewki i mgr D. Płocha) .
Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe otrzymali:
W 2001 roku – dr Józef Cebulski
W 2009 roku – dr Grzegorz Tomaka

© 2009 M&Z